Prskanje pješaka vozilom

PRSKANJE PJEŠAKA VOZILOM JE KAŽNJIVO

Podijelite

Kišovito vrijeme u Bosni i Hercegovini sve više predstavlja pravilo a sve manje izuzetak. Usljed takvih vremenskih uslova nerijetko se dešava da nesavjesni vozači pješake doslovno ”okupaju” u prolazu. Postavlja se pitanje da li takvo nesavjesno ponašanje može imati i neke zakonske posljedice za saobraćajnog prestupnika.

Zakonom o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini u članu 112. se propisuje:
”Vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naselju dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara.”

Postavlja se pitanje da li takvo nesavjesno ponašanje može imati i neke zakonske posljedice za saobraćajnog prestupnika. Zakonodavac je jasan, prskanje pješaka predstavlja prekršaj, te onaj koji to učini slučajno ili namjerno mođe biti prekršajno odgovoran, jer nije prilagodio brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka.

Naravno, da bi uopšte došlo do kažnjavanja takvog vozača, potrebno je da pješak zapiše ili pak uslika registarski broj vozila, te da sa istim pristupi u najbližu policijsku stanicu i prijavi takvog vozača. Ukoliko pješak ne uspije zapisati ili uslikati registarski broj vozila, supsidijarno se mogu koristiti i druge metode u identificiranju vozača. Predviđena kazna za ovaj prekršaj iznosi 30 KM.

Iskoristite svoje pravo i stanite u kraj nekulturnom i bahatom ponašanju u saobraćaju. A vozačima se sugeriše da vožnju prilagode uslovima na putu, te da se za volanom ponašaju u skladu sa elementarnim principima saobraćajne kulture.

Loading


Podijelite
Scroll to Top