Pravne usluge

Advokat Ensar Omerović

Pravne usluge moje kancelarije

Opšti je princip pravičnosti da se niko ne obogati čineći drugome štetu i nepravdu.

Krivično pravo

Zastupanje klijenata u fazi istrage pred nadležnim policijskim upravama i pred nadležnim tužilaštvima.

Porodično pravo

Zastupanje klijenata u porodično-pravnim sporovima (razvod braka, povjeravanje i izdržavanje malodobne djece, kontaktiranje

Naknada štete

Zastupanje fizičkih i pravnih osoba u vansudskim i sudskim postupcima povodom naknade materijalne...

Privredno pravo

Konsalting i zastupanje privrednih društava u sudskim postupcima, privrednim sporovima, te pravno savjetovanje...

Advokat za nekretnine

Zastupanje u sudskim postupcima sa ciljem zaštite prava na nekretninama (utrđivanje prava vlasništva, zaštita od uznemiravanja...

Nasljedno pravo

Sačinjavanje pismenih testamenata pred svjedocima, te pisanje nasljedničkih izjava u ime nasljednika.

Pravne usluge na njemačkom jeziku

Pružanje pravnih usluga na njemačkom jeziku (pismena i usmena korespondencija).

Advokat Ensar Omerovic Logo

Radno pravo

Zastupanje klijenata u radno-pravnim sporovima (zaštita radnika, naknada neisplaćene plaće i pripadajućih doprinosa,

Socijalne aktivnosti

Pratite naše aktivnosti i kontaktirajte nas putem socijalnih mreža.

Strategija

“Dobra priprema je pola odrađenog posla”

Advokata Ensar Omerović Konsultacije

Konsultacije

Konsultacije vezane za vaš slučaj sa ciljem određivanja postupka kojeg je potrebno pokrenuti.

Advokat Omerović Ensar Strategija

Strategija

Prikupljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza radi pokretanja postupka.

Advokat Ensar Omerović Postupak

Postupak

Zastupanje i odbrana pred nadležnim sudovima ili drugim državnim organima.

Često postavljena pitanja

Da, advokat Ensar Omerović zastupa svoje klijente pred svim sudovima i nadležnim organima na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine uključujući oba entiteta.

Imajući u vidu da živim u Tuzli, pored mjesta sjedišta kancelarije u Kalesiji, pravne usluge pružam najčešće u Tuzlanskom Kantonu (Tuzla, Živinice, Banovići, Lukavac, Srebrenik, Gradačac, Gračanica).

Kako advokat Ensar Omerović pored službenih jezika u Bosni i Hercegovini, govori i njemački jezik na nivou C1/C2 on pruža usluge i na njemačkom jeziku.

Svakako, velika većina poslova se može obaviti bez vašeg dolaska iz inostranstva ukoliko mi izdate urednu punomoć.

Advokat Ensar Omerović se u svojoj praksi intenzivno bavi krivičnim pravom, te se nalazi na listi branilaca po službenoj dužnosti te ga možete izabrati da vas brani po službenoj dužnosti u krivičnom postupku.

Loading

Scroll to Top