Razvod braka

KAKO POKRENUTI POSTUPAK ZA RAZVOD BRAKA

Podijelite

Postupak za razvod braka pred nadležnim sudom možete pokrenuti sami, ali je svakako preporučljivo da u tu svrhu angažujete advokata. Advokat će vam u tom postupku značajno pomoći, jer postupci za razvoda braka nerijetko znaju biti složeni i komplikovani, pogotovo ukoliko imate zajedničku malodobnu djecu. Sa advokatom na svojoj strani, ćete se osjećati jačim i sigurnijim, jer ćete dobiti adekvatnu pravnu zaštitu u svakoj fazi postupka.

Postupak za razvod braka se pokreće prijedlogom/zahtjevom ili tužbom za razvod braka.

  • Ukoliko oba bračna partnera žele razvod braka (treba sačiniti prijedlog/zahtjev za sporazumni razvod braka i uputiti ga nadležnom sudu)

  • Ukoliko samo jedan od bračnih partnera želi razvod braka (treba sačiniti tužbu za razvod braka i uputiti je nadležnom sudu)

Naravno, ukoliko bračni partneri imaju zajedničku malodobnu djecu, postupak razvoda je znatno drugačiji od onoga kada nemaju djecu. Prije svega u slučaju postojanja zajedničke malodobne djece, bračni partneri su prije samog podnošenja prijedloga/zahtjeva ili prije podnošenja tužbe dužni provesti tzv. postupak mirenja koji se provodi pred nadležnim Centrom za socijalni rad ili pred ovlaštenim pravnim ili fizičkim licem za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka, a u kojem postupku će nadležni Centar ili ovlašteno lice za posredovanje nastojati da prevenira razvod braka, tako što će bračne partnere pomiriti. Bitno je napomenuti da su u praksi izuzetno rijetki slučajevi, u kojem se bračni partneri pomire i obično se inzistira na razvodu braka.

U postupku razvoda braka bračnih partnera, koji imaju malodobnu djecu, sud će pored razvoda odlučiti i o povjeravanju malodobne djece, o visini doprinosa na ime izdržavanja malodobne djece (tzv. alimentacija) kao i o načinu kontatkiranja djece sa roditeljem sa kojim djece neće živjeti. O navedenim pitanjima roditeljskog staranja, sud će odlučiti rukovodeći se najboljim interesima malodobne djece.

Ono o čemu sud u postupku razvoda braka neće odlučiti su imovinski odnosi bračnih partnera, odnosno pitanja koja se tiču njihove zajednički stečene imovine tzv. bračne stečevine. O imovini bračnih partnera se odlučuje u posebnom postupku utvrđivanja/podjele bračne stečevine, koji postupak bračni partneri mogu pokrenuti neovisno od postupka za razvoda braka.

Loading


Podijelite
Scroll to Top