Uvjernje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka

RAZLIKA IZMEĐU UVJERENJA O NEKAŽNJAVANJU I UVJERENJA O NEVOĐENJU KRIVIČNOG POSTUPKA

Već dugo vremena u praksi je primjetno da se termin ”uvjerenje o nekažnjavanju” kolokvijalno koristi kao naziv kako za samo uvjerenje o nekažnjavanju, tako i za potpuno drugi dokument tj. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv određene osobe odnosno za uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. Sa ciljem izbjegavanja zabune koja je evidentna u …

RAZLIKA IZMEĐU UVJERENJA O NEKAŽNJAVANJU I UVJERENJA O NEVOĐENJU KRIVIČNOG POSTUPKA Read More »

Loading