Alimentacija

KAKO NAPLATITI ALIMENTACIJU

U rukama imate pravosnažnu sudsku presudu kojom je jasno utvrđena obaveza drugog roditelja da doprinosi na ime izdržavanja vašeg zajedničkog malodobnog dijeteta (tzv. alimentacija). Međutim, nikako ne možete da je naplatite? Šta vam je činiti? Da li postoji neki pravni put da se roditelj koji neće da plaća alimentaciju, prinudno natjera da ispunjava tu svoju …

KAKO NAPLATITI ALIMENTACIJU Read More »

Loading